Yhteystiedot - Contact info

Sihteeri/Secretary 
Liisa M. Peltonen FT, dos.
Biolääketieteen laitos/Fysiologia
00014 Helsingin yliopisto 
liisa.m.peltonen@helsinki.fi

Web-vastuuhenkilö: Esa.Hohtola@oulu.fi